Kullanım Koşulları Sözleşmesi

1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca “PORTAL” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “PORTAL”ı kullanmaktan vazgeçiniz. “PORTAL” sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden, bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “HESAPSATİS” “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “HESAPSATİS” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : “HESAPSATİS” tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.hesapsatis.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : “PORTAL”a ve/veya “HESAPSATİS VERİTABANI”na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. “HESAPSATİS ARAYÜZÜ” : Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “HESAPSATİS VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HESAPSATİS”a ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. HESAPSATİS VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HESAPSATİS”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. “ÜYE” : “HESAPSATİS” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “HESAPSATİS” tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak; “HESAPSATİS”nın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

3. HESAPSATİS HİZMETLERİ

3.1. “HESAPSATİS”, “ÜYE”ler tarafından “HESAPSATİS VERİTABANI”na yüklenen içeriklerin “KULLANICILAR” tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “HESAPSATİS VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden “HESAPSATİS”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “HESAPSATİS” ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine; – Ücretsiz üye olabilme,
– Taşınma bilgilerini ve kişisel bilgilerini yükleyebilme
– Karşılıklı taşınmaya uygun olabileceklerini sorgulayabilme
– Karşılıklı taşınmak için evdeneve nakliye firmalarından çevrimiçi ortamda fiyat teklifi alma
– Taşıma bedelini anlaşmalı bankaların Sanal POS uygulamalarından faydalanarak kredi kartı ile taksitli veya tek çekim olarak ya da EFT/HAVALE ile ödeme gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. ” HESAPSATİS “, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE” lerine, “PORTAL” içerisinde “KULLANICILAR”ın “ÜYE”lerin ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. “HESAPSATİS”, “ÜYE”lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerine yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer “ÜYE” ve “KULLANICI”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.5. “HESAPSATİS” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “HESAPSATİS” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “HESAPSATİS”in yetkisi dahilindedir. “HESAPSATİS” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. HESAPSATİS PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “KULLANICI” lar, SİTE’ de işlem yapabilmek için istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bildirmekle yükümlüdürler.

4.2. “KULLANICI” lar yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICILAR”ın ve “ÜYE”lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.3. “PORTAL”, “ÜYE”ler tarafından “HESAPSATİS VERİTABANI”na yüklenen “İÇERİK”lerin “KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “HESAPSATİS”, “KULLANCI”lar tarafından görüntülenen “İÇERİK”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İÇERİK”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. “KULLANICI”, “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “HESAPSATİS” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; “ÜYE”ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve “İÇERİK”lerden dolayı “HESAPSATİS”in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “HESAPSATİS” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. “KULLANICI”lar ve/veya “ÜYE”ler, “HESAPSATİS”a “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “HESAPSATİS”, “KULLANICI”lar ve/vaya “ÜYE”ler tarafından “HESAPSATİS”a iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.7. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “HESAPSATİS”’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve teşebbüs edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. “HESAPSATİS”, “PORTAL” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “HESAPSATİS”, bu hakkını hiçbir bildirimde ve önel vermeden yapabilecektir.

4.9. “KULLANICI” lar ve/veya “ÜYE” ler, “HESAPSATİS” ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “HESAPSATİS” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “HESAPSATİS” tarafından yapılabilir. “HESAPSATİS” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar ve/veya “ÜYE”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararların, hukuki ve cezai sorumlulukları tamamen talebin yöneltildiği “KULLANICI” ve/veya “ÜYE”ye aittir.

4.10. “KULLANICI”lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.11. “HESAPSATİS”, 5651 Sayılı ( İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcısı”dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” almıştır. “HESAPSATİS”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “KULLANICI”ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.12. ” HESAPSATİS”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.13. “HESAPSATİS”, “PORTAL”’ üzerinden “KULLANICILAR” ve/ veya “ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “HESAPSATİS” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, İnternet Protokolü (IP) adresi, “PORTAL”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, alan ismi (domain) tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla “HESAPSATİS VERİTABANI”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “HESAPSATİS VERİTABANI”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak HESAPSATİS tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.15. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “HESAPSATİS”in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “HESAPSATİS’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”in “HESAPSATİS’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “HESAPSATİS sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır. Bu kuralın ihlali durumuna ilişkin “HESAPSATİS’’ın tüm hukuki ve cezai başvuru hakları saklıdır.

4.17. ’’ KULLANICILAR’’ taşıma bedelini ödedikleri günü gelmemiş taşınma işlemlerinden herhangi bir sebeple vazgeçtikleri durumda; karşılıklı taşınacakları 3. kişileri, taşıma işlemini gerçekleştirecek evden eve nakliye firmalarını ve de SİTE’ yi mağdur edeceklerinden, ödedikleri taşıma bedeli üzerinden % 25 net kesinti yapıldıktan sonra kalan ücret iade edilir.

4.18. ’’ KULLANICILAR’’, ‘’PORTAL’’ üzerinden yapılan ödemelerde, bankacılık mevzuatı gereği oluşan komisyonları, vade farklarını ve sigorta bedellerini ödemeyi kabul beyan ve taahhüt ederler.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “HESAPSATİS VERİTABANI”, “HESAPSATİS ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “HESAPSATİS”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “”HESAPSATİS”‘a ait ve/veya “HESAPSATİS” tarafından lisans altına alınmıştır. “KULLANICI”lar, “HESAPSATİS” hizmetlerini, “HESAPSATİS” bilgilerini ve “”HESAPSATİS”’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “HESAPSATİS”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar; İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “HESAPSATİS” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, “HESAPSATİS”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde “HESAPSATİS” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “HESAPSATİS”; “HESAPSATİS” hizmetleri, “HESAPSATİS” bilgileri, “HESAPSATİS” telif haklarına tabi çalışmaları, “HESAPSATİS” ticari markaları, “HESAPSATİS” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“HESAPSATİS”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Portal Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Portal Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. “ÜYE” ve/veya “KULLANICILAR” HESAPSATİS’ın herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını kabul ve/veya taahhüt eder. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “HESAPSATİS” işbu “Portal Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”sin den kaynaklı şartların herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “HESAPSATİS” açısından herhangi bir ad altında, gecikme, ifa etmeme, temerrüt olarak kabul edilmeyecek ve bu durumlar için “HESAPSATİS”in herhangi bir tazminat vs. yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, üyenin makul kontrolü haricinde ve önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kütahya Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” “HESAPSATİS” tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “”HESAPSATİS”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler sürüm (versiyon) numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Üye Olduğunuz Anda Tüm Bu Koşulları Kabul Etmiş Sayılırsınız.